język polski jako obcy

AUDYT JĘZYKOWY

KOMPLEKSOWA OCENA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

W naszej ofercie posiadamy audyt językowy, dzięki któremu nasi klienci mogą dokonać kompleksowej oceny znajomości języków obcych przez ich pracowników bądź też osoby aplikujące do firmy na różne stanowiska.

Kompetencje językowe oceniane są według skali opracowanej przez Radę Europy (CEFR) skala A1 – C2.

W naszej ofercie posiadamy kilka rodzajów audytów językowych:

  • poziomujący – celem tego rodzaju audytu jest zdiagnozowanie ogólnego poziomu znajomości języka obcego
  • rekrutacyjny – określa kompetencje językowe kandydatów ubiegających się o dane stanowisko, z uwzględnieniem jego specyfiki
  • kompetencyjny – ocenia kompetencje językowe pracowników pod kątem zgodności ze specyfiką danego stanowiska pracy

Prowadzony przez nas audyt obejmuje następujące języki: 

  • język angielski,
  • język niemiecki
  • język polski dla obcokrajowców
  • język ukraiński
  • pozostałe języki dostępne na zapytanie

 

Audyt językowy może być stosowany jednorazowo (np. w procesie rekrutacji, jednorazowe ustalenie poziomu kompetencyjnego grupy pracowników) lub systematycznie (np. w celu badania efektywności szkoleń zapewnianych przez pracodawcę). 

Audyt w procesie rekrutacji pozwala precyzyjnie określić rzeczywiste kompetencje kandydata, które w praktyce mogą nie być spójne z przedstawionymi przez niego certyfikatami, dyplomami etc. Audyt przeprowadzony przez profesjonalny podmiot pozwala nie tylko pozyskać wiedzę o kompetencjach kandydata w aspekcie konkretnego stanowiska pracy. Dostarcza on również wniosków na temat predyspozycji językowych, ustalić ścieżkę rozwoju kandydata czy ustalić słabe i mocne strony kandydata. Bywa czasem tak, że kandydat o teoretycznie wysokich kompetencjach językowych, znakomicie odnajdzie się pewnym określonym obszarze powierzonych zadań, podczas gdy w innym zakresie jego efektywność może okazać się niezadowalająca. 

Audyt systematyczny, to niekoniecznie audyt dokonywany w ustalonych odstępach czasu. Harmonogram audytu może kształtować się także na bieżąco, na przykład, z chwilą zrealizowania określonego programu przez wszystkich pracowników albo przyjmować różne okresy dla poszczególnych pracowników. Tutaj należy wykazać się pewną elastycznością, aby dostosować się do potrzeb klienta, który na podstawie dostarczonych danych podejmuje istotne decyzje biznesowe dotyczące m.in. poziomu finasowania podnoszenia kompetencji językowych przez pracowników, czy też decyzji związanych z polityką kadrową. 

Potrzebujesz więcej informacji