nauka j.ukraińskiego

KURSY JEZYKA UKRAIŃSKIEGO

W odpowiedzi na gwałtowny wzrost ilości obywateli Ukrainy, którzy będą poszukiwać zatrudnienia i  korzystać z usług administracji publicznej, postanowiliśmy uruchomić program kursów języka ukraińskiego dedykowany dla: 

  • pracowników administracji państwowej mających kontakt z klientami z Ukrainy
  • pracodawców zatrudniających osoby z Ukrainy

Nasze kursy prowadzone są przez native speakerów, bądź w tandemach składających się z polskojęzycznego lektora oraz native speakera języka ukraińskiego, co pozwala na jak najszybsze przyswojenie języka pisanego i mówionego w jego poprawnym brzmieniu. 

Celem kursu jest efektywne przygotowanie naszych klientów do realizacji ich konkretnych celów tj. np. zarzadzania pracownikami, szkoleń pracowniczych, obsługi administracyjnej etc. Z tego względu program kursu i jego intensywność są indywidualnie uzgadniane z klientem i dopasowane do jego potrzeb.

Nasi kursanci mają z góry ustalone cele językowe, które są konkretne i sprecyzowane. Dzięki takiemu podejściu można w przejrzysty sposób śledzić postępy w nauczaniu języka.

 

Potrzebujesz więcej informacji