język polski jako obcy

NASZA OFERTA

KURSY JĘZYKOWE

Organizujemy i przeprowadzamy kursy o tematyce ogólnej oraz kursy specjalistyczne dla różnych gałęzi przemysłu, na wszystkich poziomach zaawansowania. 

TŁUMACZENIA

Wykonujemy tłumaczenia ustne oraz pisemne w niemal wszystkich językach. Koncentrujemy się na profesjonalnym tłumaczeniu biznesowym oraz specjalistycznym. 

AUDYT JĘZYKOWY

Audyt językowy pozwala skutecznie zarządzać kompetencjami językowymi pracowników oraz precyzyjnie ustalić politykę i kierunki rozwoju tych kompetencji. 

Potrzebujesz więcej informacji