język polski jako obcy

Polityka prywatności i Cookies

Klauzula informacyjna – art. 13 ustawy RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Austroconsult sp. z o.o., Sucha Górna, ul. Spokojna 1A, 59-101 Polkowice NIP: 677-19-37-357 REGON: 351341166 KRS:0000084382
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, Kapitał Zakładowy: 50.050,00 zł, tel: 664 942 278,  email: austroconsult@austroconsult.pl

Wykorzystanie danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia dostarczenia informacji o usługach objętych ofertą Austroconsult sp. z o.o.  oraz w celu oceny sposobu korzystania ze strony przez jej Użytkowników/
 2. Pani/Pana dane, nie będą przekazywane w jakichkolwiek celach, także marketingowych innym podmiotom, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
 3. Dane mogą być przekazywane jedynie pracownikom Austroconsult sp. z o.o.  lub innym osobom związanym bezpośrednio ze świadczeniem usług przez Austroconsult sp. z o.o. i jedynie w celu należytego wykonywania tych usług.
 4. Dane mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem zaufanych partnerów np. zajmujących się marketingiem internetowym strony (SEO) i jedynie w zakresie w jakim dane te zbierane są w związku z przeglądaniem strony przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przechowywane nie dłużej do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń lub okres przez który Administrator jest zobowiązany przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.

 

 

Środki prawne właściciela danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO.
 2. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 3. W trakcie przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.
 4. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Ciasteczka (tzw. Cookies)

 

 1. Niniejsza Polityka Cookies wraz Polityką Prywatności określają zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony www.austroconsult.pl
 2. Polityka Cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) („RODO”) oraz wdrażającą RODO – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Użyte w Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:
  1. Administrator – właściciel strony www.austroconsult.pl to jest Austroconsult sp. z o.o., Sucha Górna, ul. Spokojna 1A, 59-101 Polkowice NIP: 677-19-37-357 REGON: 351341166 KRS:0000084382
  2. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.
  3. Polityka Cookies – niniejszy dokument.
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem austroconsult.pl.
  5. Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Ponadto w pozostałym zakresie obowiązują znaczenia pojęć, które są definiowane w Regulaminie Serwisu oraz w Polityce Prywatności, obowiązujących u Administratora.
 4. Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o Użytkowniku, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 5. Administrator Serwisu oświadcza, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz jakie frazy zostały użyte do odnalezienia strony w wyszukiwarce internetowej.
 6. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies:
  1. Session cookies – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.
  2. Persistent cookies – pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Administrator oświadcza, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. pliki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
  2. pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  3. pliki umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem zaufanych partnerów np. zajmujących się pozycjonowaniem strony.
 9. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dostępne na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie i dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowych Użytkownika. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdym czasie samodzielnie określić warunki korzystania z plików cookies w swoim urządzeniu końcowym za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
 10. Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 11. Korzystanie przez Użytkownika ze strony austroconsult.pl bez blokady plików cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora lub współpracujące z nim osoby danych osobowych Użytkownika pozyskanych za pomocą plików cookies w celach określonych w pkt 5.
 12. Instrukcje i szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, w tym na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies, ich blokady oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki. 

 

Potrzebujesz więcej informacji