język polski jako obcy

NASZA METODA

Together for your development

001 - ThinkingCreated with Sketch.

UCZYMY SKUTECZNIE

W naszej pracy stosujemy metodę komunikatywną, polegającą na przyswajaniu obcego języka w sposób naturalny.

Nasze kursy prowadzimy w języku docelowym, co sprawia, że nasi kursanci od pierwszej lekcji zaczynają mówić i myśleć w języku obcym.

Metoda jest skuteczna dzięki swej dynamice, elastyczności i kreatywności. Większą efektywność nauki osiągamy dzięki wstępnej i szczegółowej analizie potrzeb klienta, na podstawie której proponujemy konkretny program nauczania dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa.

Nasi kursanci mają z góry ustalone cele językowe, które są konkretne i sprecyzowane. Dzięki takiemu podejściu można w przejrzysty sposób śledzić postępy w nauczaniu języka.

Harmonogram oraz tematyka zajęć są ściśle dopasowane do potrzeb naszych klientów. Gwarantujemy indywidualną opiekę koordynatora, który dba o kwestie organizacyjne oraz stały nadzór metodyczny.

W procesie wdrażania kursów przeprowadzamy dwuetapową analizę potrzeb szkoleniowych każdego uczestnika, co pozwala na jak najlepszy dobór grupy i programu kursu.

KURSY JĘZYKOWE

REGULARNE KURSY JĘZYKOWE

Oferujemy kursy indywidualne oraz grupowe na wszystkich poziomach zaawansowania. O tematyce zarówno ogólnej, jak także specjalistycznej (m. in. biznesowa; logistyczna; specyficzna dla danej branży)

Kursy obejmują następujące języki:
Język angielski, język niemiecki, język polski dla obcokrajowców, język ukraiński oraz inne, dostępne na zapytanie.

KURSY REGULARNE - MIKROLEKCJE

W naszej ofercie posiadamy krótkie 20 minutowe lekcje językowe, bazujące na pionierskim programie, opracowanym przez doświadczonych metodyków.


Ponadto naszym klientom oferujemy również intensywne, indywidualne sesje językowe o zwiększonej częstotliwości. Takie kursy mają na celu szybki wzrost kompetencji językowych u kursantów.

KURSY
SPECJALISTYCZNE

Oferta skierowana do firm, którym zależy na podniesieniu poziomu języka specjalistycznego. Oferujemy kursy intensywne, zarówno grupowe, jak i indywidualne.

W ramach kursów specjalistycznych dostępne są moduły, które skupiają się na wybranej przez klienta tematyce:

  • Prezentacje
  • Negocjacje
  • Gramatyka
  • Trening konwersacyjny
  • Komunikacja mailowa
  • Terminologia specjalistyczna z wybranego obszaru: HR, finanse, controlling, logistyka, utrzymanie ruchu, procesy produkcyjne (branże: motoryzacyjna, górnictwo, budowa maszyn, produkcja baterii, przemysł spożywczy i inne)

 

Kurs grupowy języka angielskiego dla kadry zarządzającej - English for Executive Leadership

Kurs języka angielskiego skierowany do kadry zarządzającej. 

Są to warsztaty dedykowane dla:

  • kadry menedżerskiej niższego, średniego i wyższego stopnia
  • właścicieli firm
  • członków zarządu oraz dyrektorów zarządzających

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji językowych w obszarze Business English.

Nasz kurs składa się z 4 modułów, z czego bazowy Leadership Basics jest punktem wyjściowym dla pozostałych.

Kursy przygotowujące do egzaminów - język angielski

Kursy ukierunkowane na przygotowanie do egzaminów:

Cambridge English: Business Certificates (BEC)

 Business Preliminary – egzamin na poziomie B1 (średnio-zaawansowanym)

Business Vantage – egzamin na poziomie B2 (wyższym średnio-zaawansowanym)

Business Higher – egzamin na poziomie C1 (zaawansowanym)

Cambridge English: B2 First (FCE)

ETC: TOEIC

Kursy przygotowujące do egzaminów - język NIIEMIECKI

Kursy ukierunkowane na przygotowanie do egzaminów:

Goethe-Zertifikat

 Goethe-Zertifikat B1– egzamin na poziomie  średnio-zaawansowanym

Goethe-Zertifikat B2– egazmin na poziomie wyższym średnio-zaawansowanym

Goethe-Zertifikat C1– egzamin na poziomie C1 (zaawansowanym)

Potrzebujesz więcej informacji