język polski jako obcy

KILKA SŁÓW O NAS

AustroConsult sp. z o.o.

Kompetencje językowe są dzisiaj niezbędne niemal w każdej dziedzinie biznesu. Swobodny przepływ kapitału, towarów, usług oraz pracowników ma miejsce nie tylko w obrębie Unii Europejskiej. W tych okolicznościach kluczowym jest zapewnienie takiego poziomu komunikacji pomiędzy uczestnikami globalnego rynku, który pozwoli wyeliminować problemy wynikające z bariery językowej i zwiększyć efektywność w ramach współpracy. 

Jako Austro Consult rośniemy razem z rynkiem od 1998 r. Początkowo w Krakowie, a następnie od 2002 r. w Polkowicach oferujemy kursy językowe, tłumaczenia oraz audyty językowe adresowane do klientów korporacyjnych i administracji publicznej w całej Polsce.  Cała nasza pasja i zaangażowanie koncentrują się na zapewnieniu naszym klientom wyspecjalizowanych usług, które będą dla nich wartością dodaną.  

W naszej działalności koncentrujemy się na trzech obszarach:

– Uczymy języków w sposób praktyczny, tak aby Państwa pracownicy uzyskali optymalne kompetencje językowe w zakresie swoich zadań. Kursy są tak przygotowywane, aby ich uczestnicy już od pierwszych zajęć uczyli się myśleć w języku docelowym. 

– Tłumaczymy. Tłumaczenia realizujemy w każdej formie, która jest potrzebna w ramach działalności biznesowej. Zajmujemy się tłumaczeniem pisemnym, ustnym, w sposób systematyczny oraz ad hoc. Na tym polu możemy pochwalić się bogatym doświadczeniem, które wielokrotnie potwierdzaliśmy uczestnicząc we wdrażaniu międzynarodowych inwestycji (głównie branża automotive)

Naszym obszarem specjalizacji, są tłumaczenia techniczne, tłumaczenia instruktaży stanowiskowych, szkoleń specjalistycznych oraz BHP, a także spotkań biznesowych każdego rodzaju.

-Audyt i kontrola kompetencji językowych. Dbamy o to, aby klient pozyskiwał pracowników o umiejętnościach językowych adekwatnych dla danego stanowiska oraz oceniamy skuteczność wykorzystania nakładów przeznaczanych na podnoszenie tych kompetencji. 

TŁUMACZENIA SZKOLEŃ

Oferujemy tłumaczenia szkoleń HR. W naszej ofercie w zależności od potrzeb znajdują się zarówno tłumaczenia materiałów szkoleniowych, transkrypcji jak i nagrań szkoleń.

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne spotkań zarządu, imprez integracyjnych, eventów i okolicznościowych

Oferujemy wsparcie tłumacza przy spotkaniach zarządu, podczas różnego rodzaju eventów jak i imprez integracyjnych.

Potrzebujesz więcej informacji